BEZORGING

De leveringen gebeuren door DPD voor alle bestellingen die op cuisinart.be worden geplaatst. De leveringen vinden plaats in België en Luxemburg.

De levering gebeurt binnen de bij de bestelling aangegeven termijn of, bij het ontbreken van enige vermelding of overeenkomst, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het sluiten van de overeenkomst in overeenstemming met artikel VI. 43 van het Wetboek van economisch recht voor leveringen in België.

De Koper zorgt ervoor dat zijn leveringsadres correct wordt ingevuld op het moment van de betaling. In geval van een wijziging kunt u contact opnemen met de bevoegde dienst via (+32) (0)4 345 60 78 of info_cuisinart@conair.com.

De bij de bestelling aangekondigde levertijden kunnen in geval van overmacht of uitzonderlijke technische incidenten worden verlengd. In dit geval zullen wij ernaar streven de levertijden zo kort mogelijk te houden om onze klanten zoveel mogelijk tevreden te stellen.

Wij kunnen op geen enkel moment verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering, of verlies van een pakket door een fout van de Koper tijdens de bevestiging van zijn bestelling.